Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

yleistä jutustelua

Valvojat: Aleksandra, maatiaiskukko, HiltaHelikopteri

Lukittu
Ushva

Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Ushva »

Olen aivan tyrmistynyt mihin jamaan ajetaan maatiaiskanan säilytysohjelma. Säilytysohjelman virallisesta facebook-ryhmästä lähdin litomaan jo aiemmin (niin kuin aika moni muukin lähti samaan rytäkkään, osa omasta tahdosta ja osa poistettiin.), mutta koska olen nämä vuodet pitänyt säilyttämistä tärkeänä asiana en ole eronnut itse ohjelmasta.

Vaan nytpä harkitsen vakavasti eroamista uusien sääntöjen myötä. Ja etenki sen myötä miten säilytysohjelman koordinaattorit kohtelevat säilyttäjiä ja vastailevat heidän esittämiin täysin asiallisiin uusia sääntöjä koskeviin kysymyksiin. Uskomatonta touhua, tiedetäänköhän MTT:llä miten heidän alaisuudessaan toimivat ihmiset käyttäytyvät?

Uskomatonta todellakin, leuka loksahti kyllä taas auki vaikka kesällisen episodin jälkeen luulin jo että oon kaiken nähnyt ko. ihmisten osalta. En kyllä todellakaan voi tätänykyä suositella säilyttäjäksi ryhtymistä kenellekään. Paitsi jos haluaa joutua haukuttavaksi ja pilkattavaksi ja toimimaan vastoin omia periaatteitaan ja etenki vastoin maatiaiskanojen etua. :smt009

annemari

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja annemari »

Harkinnassa on, ollut jo pidemmän aikaa.

suikku

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja suikku »

Siis minkä sääntöjen? Mitä multa taas on jäänyt lukematta?

annemari

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja annemari »

Mulla on säännöt koneella, miten ne sais tänne??

Maattari
kiuruvetinen
Viestit: 1654
Liittynyt: 18 Elo 2009, 22:23
Paikkakunta: Iitti

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Maattari »

Harkinnassa täälläkin. Mä en noissa uusissa säännöissä näe oikein mitään järkeä, geenipooliahan vaan kavennetaan. Lisäksi ottaa kovasti päähän säilytysohjelman vetäjien käytös, mitään ei saa kysyä ja kaikki pitäisi vaan kiltisti niellä ja olla samaa mieltä.ilmeisesti kaikkien pitäisi olla poikastuottajia mutta mä en halua myydä mitään, mä haluan vain säilyttää. Haluan myös itse valita mistä hankin uuden kukon tai siitosmunia, siihen ei vaikuta onko joku säilyttäjä vai poikastuottaja, vaan ihan muut seikat. Harmittaa ja surettaa kun kuitenkin pidän säilyttämistä tärkeänä.
Sekulikanoja, vuohia, lihakaneja, koiria, kissoja ja mehiläisiä.

The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of (moral) crisis. D. Alighieri

Xaus

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Xaus »

Jep, kauaa en tuota enää katsele.

Ushva

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Ushva »

3. POIKASTUOTTAJAN SÄÄNNÖT
1. Poikastuottaja sitoutuu lisäämään ja tuottamaan myyntiin poikasia
omistamastaan kanakannasta vuosittain sopimuskauden ajan.
2. Pääsääntöisesti poikastuottaja säilyttää vain yhtä maatiaiskanakantaa.
Kaupallisia tuotantokanoja ei tule pitää samassa tuotantoympäristössä.
3. Mikäli poikastuottajalla on erityinen tarve kasvattaa useampaa
kuin yhtä maatiaiskanakantaa, muita kanarotuja tai niihin verrattavia
kanakantoja, on kaikki eri maatiaiskanakannat ja muut tilalla (samassa
tuotantoympäristössä) olevat kanakannat pidettävä pysyvästi
eri tiloissa ja eri laitumilla. Maatiaiskanan lisääminen ja kasvattaminen
tulee tapahtua eri aikaan kuin muiden kanarotujen tai niihin
verrattavien kanakantojen. Erikantaiset aikuiset eläimet samoin kuin
erivuotiset samankin kannan yksilöt voidaan merkitä jalkarenkain.
Varmin merkintätapa on untuvikkojen siipimerkitseminen, mikäli
siipimerkin kiinnittäminen untuvikon siipeen onnistuu.
4. Uudet poikastuottajat voivat liittyä ohjelmaan vain, jos ovat
ostaneet tai ostamassa kanaparven (eläimet) ja/tai siitosmunat rekisteröidyltä
poikastuottajalta (tai saman kannan useammalta poikastuottajalta).
Mikäli maatiaiskanan poikastuotantoyksikkö perustetaan
siitosmunista, on oltava kokemusta haudonnasta ja poikasten
hoidosta.
5. Jatkossa, kun kantaa uudistetaan tai siihen tuodaan uutta,
samaan kanakantaan kuuluvaa eläinainesta, eläimet/siitosmunat
hankitaan poikastuottajalta/poikastuottajilta.
6. Siitosmunien hankinta on sallittua vain oman kanaparven kasvattamiseksi
ja monimuotoisuuden ylläpitämiseksi saman kanakannan
rekisteröityjen poikastuottajien kesken. Poikasten haudonta ja
kasvattaminen myyntiä varten ei saa perustua ostamalla hankittuihin
siitosmuniin.
7. Ostettavan eläinaineksen aitoudesta on oltava ehdoton varmuus.
Lisäykseen käytettävä kanta on pystyttävä jäljittämään
luotettavasti. Tämän varmistamiseksi myyjän tulee antaa ostajalle
7
myyntitilanteessa todistuksen, jossa on tieto ostettavan/ostetun kanakannan
alkuperästä. Koko säilytysketjun on oltava jäljitettävissä.
8. Siitosryhmä tulee muodostaa niin, että kukkojen osuus on vähintään
20-25 % kokonaiseläinmäärästä. Kukkojen lisäys siitosryhmiin
suositellaan tehtävän yhtäaikaisesti kasvatusvaiheessa, elleivät
ne ole samaa haudontaerää, jolloin kasvatus tapahtuu yhdessä kanojen
kanssa alusta asti. Siitosmunien keruu voi alkaa aikaisintaan
3 viikkoa siitosryhmien muodostamisen jälkeen.
9. Poikastuottaja voi myydä siitosmunia ja poikasia. Poikastuottajan
myytävien eläinten on oltava vähintään kuuden viikon ikäisiä.
Näin varmistetaan poikasille hyvä alku osaavissa käsissä ja eläinten
sukupuoli on varmemmin todettavissa. Myyntierien kasvattaminen
ja oman kannan lisääminen voi tapahtua sekä hautomakoneella että
emokanan alla. Hautomistaipumusta osoittavien emokanojen on
suositeltavaa antaa hautoa ja emokanan on annettava hoitaa jälkeläisensä.
Kanan alla tulee haudottaa vain sen kanakannan munia,
jota emokin on.
10. Poikastuottaja antaa ostajalle todistuksen, jolla osoitetaan
poikastuottajan kuuluminen MTT:n koordinoimaan säilytysohjelmaan
ja ostettavan kanakannan aitous. Samalla suositellaan liittymistä
säilytysohjelmaan.
11. Poikasten myyntimäärälle poikaskasvattajaa kohden asetetaan
yläraja. Näin ylläpidetään kanakantojen geneettistä variaatiota ja
estetään yksittäisen kannan (ja/tai kannan sisäisen linjan) runsastuminen.
Myyntimäärää rajoitetaan antamalla kullekin poikastuottajalle
myyntieräkohtaisia todistuksia. Todistusten maksimimäärä lasketaan
kaavalla: ,
jossa a = kukkojen lukumäärä ja b = kanojen lukumäärä. Todistusten
lukumäärä pyöristetään seuraavaan kokonaislukuun kuitenkin
siten, että todistuksia voidaan maksimissaan antaa 25 kappaletta
yhdelle poikastuottajalle. Mikäli todistusten tarve lukumäärällisesti
ylittää asetetun maksimimäärän, poikastuottajalta vaaditaan erillinen
selvitys asiasta.
4 x a x b
a +b
8
12. Pääsääntöisesti myyntierään kuuluu aina molempia sukupuolia.
13. Maatiaiskananpoikasia tai –kanoja ei tule myydä ns. kesäkanoiksi.
14. Poikasia/siitosmunia myyvät ainoastaan poikastuottajiksi rekisteröityneet.
Säilyttäjille, joilta jää poikasia myyntiin, tarjotaan mahdollisuutta
siirtyä poikastuottajiksi.
15. Säilytysyksikön tapahtumat (haudonnoista, eläinmääristä ym.)
tulee kirjata säilytysohjelman vuosiraporttiin eläintenpidon rekisteröintisäädösten
ja MTT:n säilytysohjelman sopimusehtojen mukaisesti.
Vuosiraporttiin kirjataan lisäksi tiedot myydyistä parvista (mm.
ostajien ja myytyjen kukkojen ja kanojen lukumäärät). Edellisen vuoden
vuosiraportti annetaan 31. tammikuuta mennessä. Raportoinnin
laiminlyönti kahtena peräkkäisenä vuotena voi johtaa erottamiseen
säilytysohjelmasta.
16. Säilytysohjeiden toistuva noudattamatta jättäminen ohjauksesta
huolimatta, eläinten hyvinvoinnin laiminlyöminen ja eläinsuojelulliset
ongelmat johtavat erottamiseen säilytysohjelmasta.
17. Poikastuottajan tulee mahdollisuuksien mukaan osallistua
säilytysohjelman tarjoamaan koulutukseen (seminaarit, opetusjaksot
yms).

Ushva

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Ushva »

Ja tässä säilyttäjien säännöt:
SÄILYTTÄJÄN SÄÄNNÖT
1. Uudet säilyttäjät voivat liittyä ohjelmaan vain, jos ovat ostaneet
tai ostamassa kanaparven (eläimet) tai siitosmunat rekisteröidyltä
poikastuottajalta (tai saman kannan useammalta poikastuottajalta).
Mikäli maatiaiskanan säilytysyksikkö perustetaan siitosmunista, on
oltava kokemusta haudonnasta ja poikasten hoidosta.
2. Jatkossa, kun kantaa uudistetaan tai siihen tuodaan uutta, samaan
kanakantaan kuuluvaa eläinainesta, eläimet hankitaan poikastuottajilta
tai säilyttäjiltä, jotka ovat hankkineet eläimensä poikastuottajilta.
Lisäykseen käytettävä kanta on pystyttävä jäljittämään täysin
luotettavasti. Koko säilytysketjun on oltava jäljitettävissä.
3. Pääsääntöisesti säilyttäjällä on vain yksi maatiaiskanakanta.
Mikäli säilyttäjällä on muita kanoja, on hänen annettava vapaamuotoinen
selvitys liittymisen yhteydessä siitä, miten sekoittuminen on
estetty.
4. Säilyttäjän ensisijainen tehtävä on ylläpitää ja lisätä omaa
kanaparveaan. Säilyttäjät saavat myydä vuosittain säilytysohjelman
verkoston toimijalle/toimijoille enintään yhden normaalikokoisen
maatiaiskanaparven eli noin 1-2 kukkoa ja noin 1-10 kanaa tai 20
siitosmunaa. Poikasten on oltava vähintään kuuden viikon ikäisiä.
Jos myyntiä on tätä enemmän, säilyttäjälle tarjotaan mahdollisuus
siirtyä poikastuottajaksi, jotta myydyt eläimet voidaan hyväksyä
säilytysohjelmaan kuuluviksi. Rajoitus hyväksymisestä säilytysohjelmaan
ei koske emon alla kuuden viikon ikään asti kasvaneita eikä
emokanan kanssa luovutettavia poikasia.
5. Säilytysyksikön tapahtumat (haudonnoista, eläinmääristä ym.)
tulee kirjata säilytysohjelman vuosiraporttiin eläintenpidon rekisteröintisäädösten
ja MTT:n säilytysohjelman sopimusehtojen mukaisesti.
Edellisen vuoden vuosiraportti tulee palauttaa 31. tammikuuta
mennessä MTT:lle. Kahden peräkkäisen vuoden raportoinnin laiminlyövää
uhkaa säilytysohjelmasta poistaminen.
6. Säilytysohjeiden toistuva noudattamatta jättäminen ohjauksesta
huolimatta, eläinten hyvinvoinnin laiminlyöminen ja eläinsuojelulliset
ongelmat johtavat erottamiseen säilytysohjelmasta.

Ushva

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Ushva »

Pikkulinnut laulaa että ihmiset on aika raivona näistä asioista nyt ja näyttää siltä että eroamisia tulee tämän johdosta PALJON!


Huvittavaa muuten että mikä hirveä härdelli se oli se salmonellajuttu sillon kesällä, kun oli muka niin varmaa että salmonellatestit tulee pakollisiksi ja ihmisten kyseenalaistaessa niiden järkevyyttä, poisteltiin ryhmäläisiä oikeen liukuhihnalta. Nyt sitte noissa säännöissä ne ei edelleenkään ole säilyttäjille pakollisia. :smt003

"1. SÄILYTYSOHJELMAN TAVOITTEET
MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen koordinoiman
suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman tavoitteena on turvata
alkuperäisen ja uhanalaisen maatiaiskanan säilyminen myös tulevaisuudessa,
taata maatiaiskanan rotupuhtaus ja ylläpitää rodun
perinnöllistä monimuotoisuutta. Säilytysohjelmassa poikastuottajat
ja säilyttäjät ylläpitävät yli 10 erillistä maatiaiskanakantaa (sukulinjaa).
Poikastuottajat, säilyttäjät ja siipikarja-alan organisaatiot
muodostavat säilytysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi toimijoiden
verkoston, jonka koordinaatiovastuu on MTT:llä osana maa- ja
metsätalousministeriön kansallista eläingeenivaraohjelmaa.
2. MAATIAISKANAN HOIDON HYVÄT TOIMINTATAVAT
MTT:n koordinoiman suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman
perusta on, että maatiaiskanan poikastuottajat ja säilyttäjät toteuttavat
siipikarjanhoidon hyviä toimintatapoja. Siipikarjanhoidon hyvät
toimintatavat edellyttävät kanan lajinmukaisen käyttäytymistarpeiden
huomioimista kasvatusolosuhteissa ja viranomaisten siipikarjan
kasvatusta säätelevien suositusten ja velvoitteiden noudattamista.
MTT:n suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelmaan liittyvät viranomaisten
asettamat kanankasvatusta ohjaavat suositukset ja velvoitteet
ovat:
1. Kanankasvattajan tulee liittyä Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira:n ylläpitämään kanalarekisteriin ja rekisteröityä siipikarjanpitäjäksi.
Rekisteröityminen on lakisääteinen velvoite yhdenkin kanan
omistajalle.
2. Maatiaiskanan säilytysohjelmassa suositellaan, että poikastuottajat
ja säilyttäjät osallistuvat kansalliseen salmonellanvalvontaohjelmaan.
Mikäli maatiaiskanan kasvattaja myy tai luovuttaa
elintarvikkeiksi kananmunia tai kananlihaa, viranomainen edellyttää
salmonellatestausta kaksi kertaa vuodessa sekä joka toinen vuosi
eläinlääkärin tekemän salmonellatestauksen.
3. Evira antaa vuosittain ohjeet koskien varotoimenpiteitä lintuinfluenssan
leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja
siipikarjan välillä. Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan
4
sisälläpidosta koskee sekä kaupallista toimintaa mukaan lukien
luonnonmukaisen tuotannon että harrastesiipikarjan pitoa. Asetuksen
mukaan siipikarja ja tarhatut vesilinnut tulee suojata kontaktilta
luonnonvaraisten vesilintujen kanssa, koska ne muodostavat suurimman
uhan lintuinfluenssan leviämiselle. Pääsääntöisesti linnut
on pidettävä sisällä asetuksen määräämän voimassaoloajan koko
Suomen alueella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen nro
81/2011 mukaisesti siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty maaliskuun
alusta (1.3.) toukokuun loppuun (31.5.). Jos pitää siipikarjaa
ulkona maaliskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana, on
tehtävä kunnaneläinlääkärille ennakolta ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta.
4. MTT:n suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelmaan kuuluvia
eläimiä kasvatetaan lattiakanalassa; niitä ei saa kasvattaa häkeissä.
Pitopaikan tulee olla tilava, suojaava ja puhdas. Eläimillä tulee olla
säännöllinen hoito ja asiallinen kohtelu. Niiden tulee saada liikuntaa
ja lepoa sopivassa suhteessa sekä voinnin niin vaatiessa välittömiä
hoitotoimenpiteitä. Kanoilla pitää olla mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä
toimintojaan; kanoille on varattava riittävästi ruokinta- ja
orsitilaa sekä munintapesiä. Kanoille on taattava munintarauha sekä
kylpemismahdollisuus. Kanoilla tulee olla mahdollisuus ulkoiluun.
Eläimillä on oltava luonnonvaloa ja yhteys luonnon vuodenkiertoon,
mikä on tärkeää lisääntymistoimintojen kannalta.
5. Polveutumiseltaan epäselvä tai risteytynyt eläinaines karsitaan.
6. Säilytysohjemassa mukanaolevien säilyttäjien ja poikastuottajien
tiedot tallennetaan MTT:n ylläpitämään rekisteriin. Rekisteriin
kerätään myös vuosiraporttien tiedot. Rekisterissä olevat tiedot ovat
henkilötietolain alaisia. Vain poikastuottajien yhteystiedot ja heidän
säilyttämiään kanakantoja koskevat tiedot ovat julkisia. Poikastuottaja
voi kieltää tietojensa julkaisemisen osittain. Rekisterinpitäjällä on
kuitenkin oikeus luovuttaa tietoja harkintansa mukaan viranomaisille
ja tieteelliseen tutkimukseen käytettäväksi,"

Helepotus

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Helepotus »

Aion erota! Mua ei säännöt haittais! Olin valmis hankkimaan sen puuttuvan kukon, minkä nuo uudet säännöt hienoilla prosenteillaan poikastuottajalta odottaa, mutta tämä "ei saa kysyä mitään tai olet tyhmä"-linjaus riitti nyt! Maatiaiskanakantaa voi säilyttää puhtaana onneksi ihan ilman MTT:n tukeakin... MITÄ TUKEA???

Maattari
kiuruvetinen
Viestit: 1654
Liittynyt: 18 Elo 2009, 22:23
Paikkakunta: Iitti

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja Maattari »

Tuo säilyttäjien säännöissä kohta 4: tarkoittaako se että säilyttäjänä saan ostaa kukon/siitosmunia/ kanoja toiselta säilyttäjältä? :smt017
Sekulikanoja, vuohia, lihakaneja, koiria, kissoja ja mehiläisiä.

The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of (moral) crisis. D. Alighieri

snnaanna

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja snnaanna »

Eroaminen vakavassa harkinnassa, on mennyt kyllä pahasti maku koko hommasta :/

suikku

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja suikku »

Luettu on. Olipas tiukkaa tekstiä. Kertokaapas nyt että mikä teitä eniten nyppii? Minä olen myös ihmetellyt että mitäs me tästä saadaan? Esim. jonkun joka käy täällä kanoja katsomassa, neuvoja sähköpostiin, salmonellatestit MTT:n kustantamana (ei muuten ole ihan halpaa kaksi kertaa vuodessa) ja muuta sellaista. Koulutuksiin olisi ihana mennä, mutta mites ehtisin kun täytyy aina viikonloppuisin töissä käydä. Eikä sinne etelään tuo matkustaminenkaan ilmaista ole.

suikku

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja suikku »

Maattari. Ei siinä taideta sanoa siitä mitään, mutta säilyttäjällä on ainakin oikeus myydä kukko joten kai sen ostaakin saa?

trix

Re: Kuinka moni aikoo erota säilytysohjelmasta?

Viesti Kirjoittaja trix »

Kyllähän tämä sille näyttää,että minun osaltani on säilyttelyt säilytelty..

Lukittu